USG Prenatalne

 

USG jest badaniem całkowicie bezbolesnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym. Badania prenatalne mają na celu zbadanie płodu jeszcze podczas jego rozwoju wewnątrzmacicznego. Wykonuje się je, aby stwierdzić lub wykluczyć wady rozwojowe płodu w tym m.in.: Zespół Downa. Z racji specyfiki badania, przeprowadza się je między 11 a 14 tygodniem ciąży. Wtedy udaje się stwierdzić lub wykluczyć wystąpienie wady w około 90% przypadków.

W Centrum Medycznym Supra-med badania ciężarnych pacjentek wykonywane są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i wyposażenia ultrasonograficznego.

Oferujemy badania USG 4D, USG 3D, USG 2D. Stosowany przez nas system archiwizacji pozwala na jednoczesne wydawanie zainteresowanym pacjentom dokumentacji z badań USG w formie cyfrowej na nośnikach DVD. Na takiej płycie wydawanej wraz z wynikiem badania pacjent otrzymuje zapis całej procedury diagnostycznej USG w formacie DVD możliwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.